منو

فروشگاه

CZ واحد پولی مجازی کاسپین است که میتواند به وسیله پول واقعی خریداری شده و در بازی خرج شود.

صورتحساب

هزینه

۰ تومان

مقدار دریافتی

0 CZ

۱۵۰۰ تومان تخفیف
پکیج شروع

پکیج «شروع»
150.000 $
پول بازی

خرید با 50CZ
۶۰۰۰ تومان تخفیف
پکیج پولدار

پکیج «پولدار»
500.000 $
پول بازی

خرید با 150CZ
۱۵۰۰۰ تومان تخفیف
پکیج پدرخوانده

پکیج «پدرخوانده»
750.000 $
پول بازی

خرید با 190CZ
۴۰۰۰۰ تومان تخفیف
پکیج میلیونر

پکیج «میلیونر»
1.000.000 $
پول بازی

خرید با 220CZ
پکیج برنزی

یک ماه
حساب ویژه (پکیج برنزی)

خرید با 25CZ
پکیج نقره‌ای

یک فصل
حساب ویژه (پکیج نقره‌ای)

خرید با 50CZ
پکیج طلایی

یک سال
حساب ویژه (پکیج طلایی)

خرید با 200CZ
پکیج تیتان

حساب ویژه دائمی
(پکیج تیتان)

خرید با 400CZ